چک ولو یا شیر یک فریونی چیست ؟

چک ولو یا شیر یکطرفه  فریونی  چیست ؟

چک ولوها انواع مختلفی دارد و  در صنایع مختلفی استفاده می شوند . در این مقاله در مورد چک و لو له هایی که در صنعت تبرید و تهویه مطبوع در سیکل های خنک سازی تراکمی استفاده میشوند صحبت می کنیم.چک و لو یا شیر یکطرفه  همانطور که از  نامش مشخص است به گونه ای عمل می کند که فقط جریان از یک سمت برقرار باشد از برعکس ستون جریان جلوگیری می کند  تا فقط جریان یک طرفه در سیکل مقدور باشد.چک ولو در سیکل تبرید کاربرد های فراوانی  دارد اما کاربرد عمده آن در خروجی اویل  سپراتور یا خروجی کندانسور است و به منظور عدم برگشت مایع به اویل سپراتور و کمپرسور در زمان خاموش شدن سیکل تبرید است

در زمان خاموش شدن دستگاه بخشی از گاز داخل کندانسور با توجه به قرار گرفتن در دمای محیط  تبدیل به مایع می یشود و با توجه به بالاتر بودن سطح کندانسور از کمپرسور و اویل سپراتور  مایع به اویل سپراتور  و خروجی کمپرسور برگشت می کند که در زمان  روشن شده فشاربه کمپرسور  می آورد و مایع درون  اویل  سپراتور  در صورت نداشتن شیر برق برگشت از اویل سپراتور وارد کمپرسور می شود به همین دلیل یک شرایط یک طرفه  جهت طول عمر  و عدم فشار در زمان راه اندازی به کمپرسور گذاشته می شود. همچنین این موضوع  باعث می شود کمپرسور در زمان استارت جریان برق کمتری را مصرف نماید

چک ولو ها انواع مختلفی دارند که به برخی از آنها اشاره می کنیم

  • چک ولوها لولایی
  • چک و لوهای پیستونی
  • چک و لو های توپی ، کره ای یا گوی دار

در حقیقت اصل اولیه  انتخاب چک و لو به صورت عمومی حفظ جریان به سمت است و به محض اینکه جریان سیال بر عکس شود  مسیر مسدود می شود. چک ولو ها به صورت صحیح و طبق سایز مورد نیاز به کار گرفته می شوند تا نحوه کار کرد آنها به صورت صحیح صورت پذیرد . لازم به ذکر است که برخی از کمپرسور ها مانند کمپرسور های اسکرو سری کامپکت بیتزر دارای چک و لو داخلی هستند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.