شرکت رفکامپ

رفکامپ نام یک شرکت بسیار قدیمی در ایتالیا است که سهام آن توسط کمپانی مطرح و بین المللی Snowman چین  خریداری شده است.این شرکت با تکیه بر گسترش فناوری و ایجاد کیفیت برتر توانسته است با انتقال بخشی از تولیدات رفکامپ به داخل کشور چین با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت پیش از پیش مطرح سازد  

Refcompco
Refcomp