شرکت SRM

شرکت SRM با نام Lgunstrams Anturbin  در سال 1908 تاسیس شده است که در سال 1930 میلادی موفق به اختراع و توسعه تکنولوژی کمپرسور اسکرو می شود . این کمپانی داشتن نقش بسیار مهم در صنعت تهویه و بهبود افزایش  راندمان سیستم های  از جمله  صفت تهویه  و تبرید توانست تکنولوژی کمپرسور های اسکرو خو را به شرکت های مختلف مانند: Hltachi ,York , Sabroe,trane ,Gram ,Grasso , Dunhambush,mycom ارائه کند 

srmtec
SRMTEC