مشاوره :

تجربه ثابت کرده است در پروژه هایی که جهت خرید تجهیزات مکانیکی و تاسیساتی ساختمان یا صنعت مشاوره با متخصصان صورت گرفته است پروژه ها با راندمان بالاتر ، ازران تر و کار آمدی بیشتری صورت گرفته است پروژه ها با راندمان بالاتر ، ارزان تر ، کارآمدی بیشتری صورت گرفته اند و نتیجه مطلوب تری حاصل شده است

سعی بر آن داریم قبل از قبول مسئو لیت اطلاع جامع از پروژه مورد سفارشی کسب کنبم و مشاوره ای مناسب و برازنده پروژه به کارفرما ارائه کنیم این مشاوره ها در زمینه های مختلف مانند

برند هیگر _ چیلرصنعتی زئوس
چیلر صنعتی
برند هیگر چیلر ساختمانی فلورا
چیلر ساختمانی
برند هیگر _ هواساز
هواساز
برند هیگر _ فن کویل
فن کویل

این مشاوره ها در زمینه های مختلف مانند:

  • اجری زیر ساخت
  • لوله کشی 
  • کانال کشی
  • بهره برداری
  • کاهش هزینه ها
  • کاهش مصرف انرژی
  • ظرفیت سنجی