شرکت دورین

شرکت ایتالیایی دورین سازنده کمپرسور های  پیستونی است که در سیستم های تهویه و تبرید کاربرد فراوان دارد .این شرکت تمرکز خود را بر روی دستیابی به بهترین  مصرف انرژی و استفاده از مبرد های نوین کرده است ، کمپرسور های دورین دارای لرزش بسیار کمی با مدل های مشابه خود است 

Dorinco
Dorin