شرکت امرسان

شرکت امرسان  یک شرکت مادر است که بسیاری از برند های مطرح  Dixell و copeland  که از بزرگان صنعت تهویه  و تبرید هستند را خریداری کرده است . این شرکت نامی بزرگو قابل اعتماد در دنیا به شمار می رود 

emerson
Emerson