شرکت فراسکلد

شرکت فراسکلد در سال 1936 تاسیس شده است ، ابتدا محصولات این شرکت کمپرسور های باد بوده است . شرکت فراسکلد دارای پیشرفت های فراوان بوده است و بخش های مختلفی در کشورهای هند ،چین ، آمریکا تاسیس کرده است.محصولات این شرکت امروزه بر روی چیلرهای فراست و بی کلد Bicold ایتالیا  و همچنین شرکت های مطرح سیستم تهویه و تبرید استفاده می گردد 

Frascold
Frascold