مواد اولیه مرغوب

مواد اولیه مرغوب در ساخت محصولات باکیفیت بسیار تأثیرگذار و مهم است بدون داشتن مواد اولیه مرغوب نمی‌توان یک محصول باکیفیت با استاندارد های روز دنیا تولید کرد. در همین راستا تمامی مواد اولیه از کارخانه‌ها و بازرگانی‌های باسابقه و معتبر خرید می‌شود. همچنین ارتباط قوی با مارک های معتبر باعث شده است تا در تامین اجناس اروپایی با کیفیت مشکلی احساس نشود.

 الباقی مواد نیز به همین شکل صورت می پذیرد که پس از خرید توسط توسط کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد و در فرایند تولیدقرار می گیر د رضایت مشتری اعتبار ما است