شرکت میهن  صنایع  غذای در داخل ایران است که بسیار پر آوازه است و محصولات لبنیات و بستنی آن بسیار معروف است که بیش از 25000 پرسنل در آن مشغول به کار  هستند از برند های زیر مجموعه  میهن می توان به مکزی ، طبیعت ، هایلی اشاره کرد 

مشتریشرکت میهن
موقعیتکل ایران
مدیریتآقای ایوب پایدار
تامین ظرفیت بیش از 200 تن تبرید
تامین ظرفیت در چند مرحله
شرکت میهن چیلر 200تن