کندانسور هوا خنک

کندانسور هوا خنک نسبت به کندانسور آب خنک درسیستم های تبرید تراکمی دارای طول عمر بالاتر و نیاز به تعمیرات نگهداری به مراتب کمتری دارند و با توج به بحران کمبود آب در ایران کندانسور هوا خنک پیشنهاند اول است

نمایش یک نتیجه