هواساز هایژنیک

امکان ساخت انواع هواساز های هایژنیک با فیلتر های کرنر های ضد گرد، غبار در هیگر موجود است

نمایش یک نتیجه