QC بسیار قوی در محصولات هیگر در چندین مرحله توسط افراد و سیستم‌های مختلف صورت می‌پذیرد و از اصول اصلی تولید محصولات است از خرید تا راه‌اندازی دستگاه پیوسته QC در حال انجام است در هر بخش افراد طبق دستورالعمل‌ها در زمان ها مختلف اقدام به انجام کنترل شرایط تولید می‌نمایند و بخش کنترل کیفیت از محدود بخش‌هایی است که توان جلوگیری از تولید محصولات در کارخانه‌ را به‌راحتی و به دلیل عدم وجود کیفیت می‌تواند بگیرد.