فن کویل های هیگر با انتقال حرارت بالا ، صدای کم بسیار زیبا وکاربردی هستند