فن کویل های سری آرتمیا از با هوادهی 200 الی 1200 cfm با ارتفاع 21 سانتی متر تولید می‌گردند. با توجه به ارتفاع کم این سری از فن کویل ها جانمایی در سقف ساختمان ها بسیار زیبا و راحت صورت می‌پذیرد.

فن کویل های سری آشیل با هوادهی 200 الی 1200 cfm با سطح حرارتی بالا تولید می‌گردند. فن کویل های سری آشیل بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می‌باشند.