چیــلرهای سری هر کول با کمپرسورهـــــای اسکرو و مبرد های R22, R134A,R407C در ظرفیت‌های ســـرمایشی 126KW الـــــی 1110KW تولیــد می‌گردند.

چیــلرهای سری فلورا با کمپرسورهای اسکرال با مبرد های R407C و R22 در ظرفیت‌های ســرمایشی KW88 الی KW356 تولیــد می‌شوند.

چـیلرهای سری زئوس با کمپرسورهای سیلندر پیستونی با مبردهای R22 و R404a در ظرفیت‌ها و شرایط کارکرد در رنج دمای گسترده (زیر صفر و  بالای صفر) تولیــد می‌گردند.

چیلرهای سری هارمونیا با کمپرسورهای اسکرال که به‌صورت Tandem ,Trio,Quadro نصب می‌گردند. با مبرد های R22, R407C در ظرفیت‌های سرمایشی KW86 الی KW522 تولید می‌گردند.

مینی چیلرهای سری ریما با کمپرسورهای اسکرال که به‌صورت Tandom,Trio یا Quadro نصب می‌گردند با مبرد های R407C,R134A در ظرفیت‌های KW22 الی KW86 تولید می‌گردند.