خانم مدنی

خانم زهرا مدنی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت

شماره تماس: 09213640449

MADANI
کارشناس فروش
سیستم تهویه مطبوع و سردخانه