شرکت کستل

شرکت کستل یک شرکت ایتالیایی است و تامین کننده و پیشرو در قطعات تبرید و تهویه مطبوع است. کستل در سال 1961 به عنوان یک برند به ثبت رسیده است و قطعاتی ماننده شیر انبساط،جداکننده روغن ، شیر های برقی ، قطعات مشابه دیگری نیز تولید می کند 

castelco
Castel