شرکت کوپلند

شرکت کوپلند یک تولید کننده قوی کمپرسور با کیفیت  و بسیار سطح بالا است که توسط شرکت امرسان آمریکا خریداری شده است . در ایران کمپرسورهای پیستونی و اسکرال کوپلند بسیار پرطرفدار هستند 

Copeland
Copeland