شرکت EBM

شرکت EBM یک شرکت بسیار مطرح سازنده انواع فن است .فن ها آکسیال این شرکت در انواع کندانسور های هوا خنک استفاده می شود .دارای مصرف انرژی پایین و صدای کم است.  فن های EBM  در بازار چهانی بسیار مطرح و پر استفاده هستند.

ebmpapst
ebmpapst