انجمن تهویه مطبوع ایران

مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ با حضور خانم واثق نیا؛ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت تعداد ۲۵ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

 

پس از معرفی اعضا و طرح برخی موارد از فعالیت های انجمن توسط آقای مهدی بستانچی، رسمیت جلسه توسط نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد و سپس براساس آرای ماخوذه، آقایان رامین رزازی از شرکت دمنده به عنوان رئیس مجمع، علی یزدی از شرکت صنعت چرخش کاسپین به عنوان نائب رئیس مجمع و خانم مریم نیک پیما به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

شرح جلسه:

سپس مجمع عادی به طور فوق العاده وارد دستور انطباق اساسنامه انجمن با اساسنامه تیپ وزارتخانه شد. پس از توضیحات خانم شراره کامرانی؛ دبیر انجمن در خصوص تفاوت‌های اساسنامه تیپ وزارتخانه با اساسنامه انجمن، مجمع با افزایش تعداد اعضای هیات مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر و تفویض اختیار تعیین اقامتگاه قانونی انجمن به هیات مدیره و به طور کلی انطباق با اساسنامه تیپ وزارتخانه موافقت کرد.

سپس مجمع هیات رئیسه منتخب برای مجمع عمومی فوق‌العاده را برای برگزاری و اداره مجمع عمومی عادی سالیانه ابقا کرد و پس از ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره توسط دبیر انجمن و تصویب آن توسط مجمع، گزارش خزانه‌دار و صورت‌های مالی توسط آقای مصطفی شوریه؛ مسئول مالی انجمن ارائه و تصویب شد. پس از آن آقای محسن اسدیان نماینده بازرس انجمن گزارش بازرس را ارائه کرد که گزارش مذکور نیز توسط مجمع تصویب شد.

در ادامه مجمع نسبت به افزایش ۵۰ درصدی ورودیه و حق عضویت انجمن نسبت به سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری کرد و همچنین روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انجمن انتخاب شد. سپس مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن وارد دستور انتخابات هیات مدیره و بازرس شد. آقایان مهدی بستانچی از گروه صنعتی بستانچی ، علی کمرئی از شرکت نیما تهویه آرا، مسعود موحدیان از شرکت تهویه دماوند، علی آرین پور از شرکت سرما آفرین، منوچهر شجاعی از شرکت یکتا تهویه اروند، مسعود راسترو از شرکت صافیاد، امیرعلی خادم الرضائیان از شرکت نوآوران برودت بوران، محمد حسین دهقان از شرکت مهکوه تهویه و محسن یساقی آریا تهویه خراسان از شرکت کاندیدهای هیات مدیره و آقایان اکبر سیفی از پویش تهویه و  احمد توحیدلو از شرکت اطلس سرما کاندیدهای بازرس بودند.

انتخاب شدگان به شرح زیر می باشند:

اعضای اصلی هیات مدیره: آقایان مهدی بستانچی، علی کمرئی، مسعود موحدیان، علی آرین پور، منوچهر شجاعی، مسعود راسترو، امیرعلی خادم الرضائیان

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقایان محمد حسین دهقان و محسن یساقی 

بازرس: اکبر سیفی از پویش تهویه(به عنوان بازرس اصلی) و احمد توحیدلو از شرکت اطلس سرما (به عنوان بازرس علی البدل)

پس از اتمام کار مجمع عمومی عادی سالیانه، هیات مدیره منتخب تشکیل جلسه داد و با رای اعضای هیات مدیره، آقایان مهدی بستانچی به سمت رییس هیات مدیره، علی آرین پور به سمت نائب رئیس و مسعود موحدیان به سمت خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.

منبع: سایت انجمن تهویه مطبوع ایران به آدرس  https://hvacassociation.com

مهدی بستانچی ریس هیات مدیره
مسعود راسترو عضو هیات مدیره
علی کمره ای عضو هیات مدیره
منوچهر شجاهی عضو هیات مدیره
امیرعلی خادم الرضاییان عضو هیات مدیره
مسعود موحدیان خزانه دار
علی آرین پور عضو هیات مدیره
شراره کامرانی دبیر انجمن
اکبر سیفی بازرس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.