دستکش حریر ایران  در سال 1356 تاسیس شده است . این شرکت امروز دارای طیف بسیار گسترده ای از محصولات بهداشتی و پلاستیکی است به نحوی که کارخانجا، دستکش حریر به عنوان بزرگترین تولید کننده دستکش در خاور میانه و غرب آسیا شناخته می شود طی چند مرحله افتخار تامین بیش از 600 تن تبرید چیلر در این مجموعه را از محصولات Hercules و Zeus داشته است 

 
 
مشتریدستکش حریر ایران
موقعیتارومیه
مدیریتمهندس اصغر فرج زاده اهری
تامین ظرفیت 600تن تبرید
تاریخ فروش در چند مرحله