گروه صنعتی پما  شامل شرکت ها پلاستیک ماشین الوان،پوشان پلاستیک،زیست دارو دانش،پاد‌ الوان پاک،سرای درخشان،کاغذ پاپیروس کاوه است .که در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه ی بسته بندی از قبیل تتراپک و بسته بندی نایلونی مواد غذایی محصولات  با کیفتی دارند.برند هیگر افتخار تامین بیش از 500 تبرید سیستم های سرمایشی برای این گروه صنعتی  بزرگ را دارد . دستگاه  هایی از قبیل کندانسور،هواساز ،چیلر برای فرایند تولید و خنک سازی فضای خط تولید کارخانجات 

مشتریپوشان پلاستیک
موقعیتشهرک صنعتی شکوهیه
مدیریتمهندس گیوه چی
تامین ظرفیت 500 تن تبرید
تامین ظرفیت در چند مرحله
تاریخ خروج 27 فروردین 1401