افق کوروش یکی از زیر مجموعه های گرو صنعتی گلرنگ است که توسط حاج محمدکریم قفلی کارآفرین و صنعتگر بزرگ تاسیس شده است . این مجموعه بزرگ در ایران اقدام به تاسیس فروشگاه زنجیره ای بسیاری کرده است و موفقیت خوبی بدست آورده است 

مشتریافق کوروش
موقعیتایران
مدیریتدکتر امیر خسرو فخریان
تامین ظرفیت بیش از 1000دستگاه کندانسور
تاریخ فروش 1395
پروژه افق کوروش