شرکت خدمات هواپیمایی سامان که وظیفه خدمات رسانی در بسیاری از فرودگاه های کشور را بر عهده دارد یکی از برجسته ترین شرکت های خدماتی فرودگاه ها است که در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین الملی امام خمینی خدمات ترانزیت ،حمل و نقل و تامین تهویه مطبوع هواپیما و ...را انجام می دهد 

مشتریخدمات هوایی سامان
موقعیتشهرکت اکباتان تهران
مدیریتآقای جمشید حسین زاده
تامین ظرفیت بیش از 100 کولر اتوبوس
تامین ظرفیت 1396