مایع شکن یا آکومالاتور چیست ؟

برگشت مایع و کامل تبخیر نشدن مبرد در سیکل های برودتی یکی از موضوعاتی است که اگر حادت شود ایجاد مشکل می کند . حال ما دو نوع مایع شکن به صورت عمده در کالا های موجود در بازار مشاهد می کنیم دو لوله و چهار لوله  و همچنین ساخت مایع شکن به طریق های مختلف در سیکل تبرید امکان پذیر است . اما بهتر است از اجناس  برندهای مرغوب در بازار استفاد نماییم مانده برنده کستا،o&f و…

مدل دو لوله:

این مدل به طور خلاصه به شکل یک مخزن ساخته می شود و نحوهکار آن به شکلی است که مایع به دلایلی چگالی بیشتر در قسمت پایین و گاز در قسمت بالایی این مخزن قرار می گیرد و خروجی مایع شکن به سمت  کمپرسور از بالاتری قسمت این منبع رخ می دهد وتا زمانی که کل حجم مخزن از مایع پر نشود سیستم  برگشت مایع به سمت کمپرسور  نخواهد داشت .البته لازم به ذکر است که ما در سیکلهای تبرید تراکمی همیشه ترکیبی از روغن  و مبرد را داریم که در مایع شکن  روغن به همراه مبرد مایع در قسمت پایینی منبع  مایع شکن قرا می گیرد ، ازآنجایی که روغن چگالی از مبرد است همیشه روغن در بخش  انتهایی قرار می گیرد و میزان برگشت روغن  کمپرسور لوله دارای یک سورخ در قسمت کم ارتفاع لوله وجود دارد که از سمت خروج مایع شکن به انتهای منبع مایع شکن کشیده شده است .این موضوع باعث برگشت روغن جمع شده در انتهای مایع شکن می شود 

مدل چهارلوله:

مدل چهار لوله دارای مزایای بسیارفراوانی نسبت به مدل دولوله است نحوه کار بخش برگشت اواپراتور همانند مدل دولوله است با این تفاوت که یک ورود از قسمت خروجی کندانسور به داخل مایع شکن خواهیم داشت و پس از گذر از مایع شکن  به سمت اواپراتور  حرکت می کند . این موضوع باعث افزایش مقدار سابکولینگ و مقدار سوپرهیت می گردد که هر دو باعث افزایش راندم کمپرسور برودتی و سیکل تبرید می گردد .مبرد برگشتی از اواپراتور خنک و مبرد گذرنده از کندانسور  گرم است  با توجه به گذر این دو از کنارهم  انتقال حرارت انجام می پذیرد که موجب افزایش  سابکولینگ قسمت خط مایع  و افزایش سوپر هیت در قسمت خط ساکشن می شود 

محل قرار گیری مایع شکن :

مایع شکن چهار لوله  دارای دو ورود و دو خروجی است که هر کدام از ورو دو خروجی ها برای خط ساکشن و خط مایع هستند 

نکات مهم :

مایع شکن باید ظرافیت کافی برای ذخیره حداقل 40 درصد از مبرد موجود در مدار تبرید را داشته باشد باید به نحوی در سیستم کارگذار می شود که موجب افت فشار در جریان مبرد نشود 

سایز لوله  خروج به کمپرسور نباید کوچیکتر ازسایز لوله  ساکشن  کمپرسور باشد 

بهتر است قبل از مایع شکن(آکولاماتور  )یک فیلتر نصب گردد. توصیه  می شود شیر برقی بعد از مایع شکن نصب گردد و پس از استارت کمپرسور با مکث کوتاه باز شود 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.