معرفی شرکت بوک

شرکت بوک در سال 1932 میلادی توسط hengoldner ,و willhelm bock در شهر اشتو تگارت تا سیس شده است . هر دو نفر در ابتدا تعمیرکننده یخچال و سیستم های خنک کننده بوده اند که پس از مدتی اقدام به تولید  کمپرسور های open type-Reciprocatiny  می کنند و پس از مدت کوتاهی اقدام به گسترش تولیدات خود می نماید . کمپرسور های بوک از کیفیت  بالا  برخوردار  هستند و بخصوص کمپرسورهای کولر اتوبوس شرکت بوک یکی از بی رقیب ترین این شرکت است . 

امروز بوک  یکی از زیر مجموعه های شرکت GEA محسو می شود و محصولات با کیفیتی را در آلمان تولید می کند  بخشی از محصولات بوک مانند کمپرسور سری HG،HGM، HAM، HGZ، FX در ایران به راحتی  قابل تامین  و دارای قطعات   یدکی فراوان است از کمپرسور های بوک در پروژه های مختلف  همچون  چیلر زیر صفری شرکت زمزم استفاده کرده ایم و قابلیت استفاده در چیلر های ZEUSو رفتاپ پکیج های HERA با در خواست مشتری وجود دارد

جدول محصولات سیلندر پیستونی بوک

Weightoperating currentDischarge valve Suction valveDisplacementHPModel
KGAinchinchm3/h
498.8 1/2 5/881.5HG12P/90-4S
499.2 1/2 5/89.42HG12P/110-4S
7613.1 5/8 7/813.73HG22E/160-4S
7516.2 5/8 7/816.54HG22E/190-4S
9718.3 7/81/8 118.85.5HG34E/215-4S
9725.5 7/81/8 127.37.5HG34E/315-4S
9631.2 7/81/8 133.110HG34E/380-4S
170261/8 15/8 149.215HG44E/565-4S
168301/8 15/8 157.720HG44E/665-4S
211.1463/8 11/8 273.825HG56E/850-4S
211.3503/8 11/8 286.630HG56E/995-4S
220.6613/8 11/8 2100.435HG56E/1155-4S
222763/8 11/8 2122.440HG6/1410-4S
2921045/8 13/8 1161.450HG7/1860-4S
2971195/8 15/8 2183.660HG7/2110-4S
DEEP FREEZE
10020.2 5/8 7/830.37.5HA34E/380-4
157211/8 13/8 136.210HA4/555-4
207241/8 15/8 152.515HA5/830-4
205251/8 15/8 160.420HA5/945-4
222331/8 15/8 176.325HA6/1240-4
TWO STAGES
289503/8 11/8 293.725HGZ7/1620-4
291553/8 11/8 2107.630HGZ7/1860-5
294683/8 11/8 2122.440HGZ7/2110-6

جدول محصولات سیلندر پیستونی بوک

Discharge valve Suction valveHPModel
inchinch
 1/2 5/81.5HG12P/90-4S
 1/2 5/82HG12P/110-4S
 5/8 7/83HG22E/160-4S
 5/8 7/84HG22E/190-4S
 7/81/8 15.5HG34E/215-4S
 7/81/8 17.5HG34E/315-4S
 7/81/8 110HG34E/380-4S
1/8 15/8 115HG44E/565-4S
1/8 15/8 120HG44E/665-4S
3/8 11/8 225HG56E/850-4S
3/8 11/8 230HG56E/995-4S
3/8 11/8 235HG56E/1155-4S
3/8 11/8 240HG6/1410-4S
5/8 13/8 150HG7/1860-4S
5/8 15/8 260HG7/2110-4S
DEEP FREEZE
 5/8 7/87.5HA34E/380-4
1/8 13/8 110HA4/555-4
1/8 15/8 115HA5/830-4
1/8 15/8 120HA5/945-4
1/8 15/8 125HA6/1240-4
TWO STAGES
3/8 11/8 225HGZ7/1620-4
3/8 11/8 230HGZ7/1860-5
3/8 11/8 240HGZ7/2110-6

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.