گاز R404A

آشنایی با مبرد R404A

یکی از مبردهای پرکاربرد برای دماهای پایین مانند تونل انجماد و سردخانه‌ها زیر صفری و چیلرهای زیر صفری مبرد R404A است.مبرد R404A در دماهای زیر صفر عملکرد مناسبی دارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای مبرد های R502، R22، R12 می‌باشد این مبرد ترکیب‌شده از R134A،R134 ، R125است  و تأثیرات تخریبی به‌مراتب کمتری نسبت به R22دارد

R404A
Refrigerant:R404A
Class:HFC
Chemical/BlendName:HP-62,FX-70
CheMical formUla/Composition:R-125/143a/134a(44/52/4)
oil:POE
Crit.Temp:72.12 C
Crit.Pressure:37.35Bar
Boil(0bar(g)):-46.22 C
MolecularMass:97.60g/mol(lb/ibmol)

 

مبرد R404A یک گاز غیر اشتغال ، بی‌رنگ ، غیرسمی که اثر خورندگی آن بسیار کم است و بارنگ نارنجی شناخته می‌شود .روغن سازگار با این  نوع مبرد پلی‌استر POEاست و در دستگاه‌های بستنی‌ساز ، سردخانه‌ها ، تونل انجمادها و چیلرهای زیر صفری استفاده می‌شود

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.