گاز R407C

آشنایی با مبرد R407C

مبرد R407C جایگزین  خوب و مناسبی برای مبرد R22 است . این مبرد از دسته ازتو تروپیک است که از چند ماده تشکیل‌شده‌اند .گاز R407C ترکیب‌شده از گازهای R134A,R125,R32 است که در صورت نشتی در سیکل برودت باید تمامی مبرد تخلیه و مجدد مبرد تزریق گردد.

R407C
Refrigerant:R407C
Class:HFC
Chemical/BlendName:klea66,AC9000
chemical formula/composition:R-32/125/134A(23/25/52)
oil:POE
Crit. Temp:86.19 C
Crit.Pressure:46.32 bar
Boil(0bar(g)):-43.63 c
Molecular Mass:86.20 g/mol(Ib/lbmol)

مبرد R407C  بارنگ نارنجی سوخته شناخته می‌شود و بازدهی  و عملکردی بسیار نزدیک به مبرد R22  دارد . روغن مناسب این مبرد همانند مبردR134A  پلی‌استر POEاست و در سیستم‌های تهویه و تبرید کاربر د دارد.امروز بسیاری از چیلرهای اسکرو ، اسکرال ، رفت و برگشتی تأثیر مخرب کمتر بر لایه  اوزون از این نوع مبرد استفاده می‌کنیم

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.